Regulamin wykorzystania voucherów:

Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów.

II. Definicje.

1. Voucher – kupon umożliwiający wymianę na określone usługi realizowane przez Biuro Belferek
2. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
4. Biuro – Biuro Turystyczne Belferek NIP: 677 129 04 82

III. Warunki Ogólne.

 1. Voucher może zostać zrealizowany w Biurze Turystyczny Belferek w Krakowie
 2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania.
 3. Posiadacz Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji pobytu, z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi przez Biuro jest uprzednie okazanie Vouchera.
 4. W przypadku gdy Voucher nie zostanie zrealizowany 21 dni przed terminem wyjazdu, traci swoją ważność
 5. Biuro ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  – uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
  – nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 3.
 6. Voucher może zostać wykorzystany tylko raz.
 7. Voucher nie może być przedmiotem handlu.
 8. Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne.
 9. Biuro może odmówić realizacji u w Vouchera w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera lub gdy Voucher wykorzystywany jest niezgodnie z regulaminem.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego 575 550 302

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.12